Zaštita na radu


Zaštita na radu je sustav mjera kojima se osobe na radu i druge osobe štite od štetnog utjecaja rada. On je sastavni dio organizacije rada i izvođenja radnog procesa, a ostvaruje se obavljanjem poslova zaštite na radu i primjenom propisanih, ugovorenih, kao i priznatih pravila zaštite na radu te naređenih mjera i uputa poslodavca. Svrha zaštite na radu je sprečavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, drugih bolesti u svezi s radom te sustavno unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika i osoba na radu.

Neprovođenje zaštite na radu i nepoduzimanje preventivnih mjera može svojim neželjenim posljedicama ugroziti poslovanje, stabilnost pa i sam opstanak svake tvrtke, posebno onih manjih jer troškovi koji mogu nastati radi ozljeda na radu i inspekcijskih kazni višestruku nadmašuju svako ulaganje u prevenciju i sigurnost na radu.

 

USLUGE KOJE PRUŽAMO:

 • IZRADA PROCJENE RIZIKA
 • OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA ZA RAD NA SIGURAN NAČIN
 • OSPOSOBLJAVANJE POSLODAVACA I NJEGOVIH OVLAŠTENIKA IZ PODRUČJA ZAŠTITE NA RADU, OSPOSOBLJAVANJE ZA RADNA MJESTA S POSEBNIM UVJETIMA RADA
 • UVOĐENJE I OPERATIVNO OBAVLJANJE SUSTAVA ZAŠTITE NA RADU
  • Usluga obavljanja poslova zaštite na radu – najam Stručnjaka ZNR
  • Usluga Službe zaštite na radu – zajednički ustroj službe ZNR
  • Usluga koordinatora I i koordinatora II na gradilištima

 

 • ISPITIVANJE RADNE OPREME
  • Strojevi za obradu drveta, metala i plastike
  • Građevinski strojevi
  • Dizalice
  • Dizala
  • Viličari i druga transportna sredstva
  • Kotlovnice (plinske i uljne)
  • Toplinske podstanice
  • Plinska trošila
  • Tehnološke linije
  • Ostali strojevi i radna oprema

 

 • ISPITIVANJE FIZIKALNIH ČIMBENIKA RADNOG OKOLIŠA
  • Mikroklimatski parametri (temperatura, brzina strujanja zraka, vlažnost zraka)
  • Osvijetljenost
  • Buka

 

 • ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA
  • Zaštita od direktnog i indirektnog napona dodira
  • Otpor izolacije
  • Gromobranske instalacije
  • Ispitivanje panik rasvjete
  • Ispitivanje tipkala za nužno odvajanje električnih strujnih krugova
  • Ispitivanje zaštite od statičkog elektriciteta

 

 • SPITIVANJE UČINKOVITOSTI VENTILACIJE
 • IZRADA PLANOVA EVAKUACIJE

 

MINIMALNI TEHNIČKI UVJETI

 • Vođenje postupka u domeni ugostiteljske djelatnosti:
  • Dobivanje rješenja o provedenim mjerama zaštite od buke
  • Rješenje o minimalnim tehničkim uvjetima
  • Rješenje o ispunjenim uvjetima za prostor za pušenje ili pušački prostor
  • Ostalo

 

Vođenje postupka u domeni putničkih agencija, trgovina na veliko i malo i dr.