Servis


Održavanje vatrogasnih aparata ispravnim i funkcionalnim obavlja se kroz redovni pregled i periodični servis. Vatrogasni aparati pregledavaju se i ispituju i sukladno propisima za opremu pod tlakom.

Periodični servis vatrogasnih aparata u uporabi obavlja se najmanje jednom godišnje, a ovisno o uvjetima smještaja i češće, te nakon svakog aktiviranja ili uočenog nedostatka na vatrogasnom aparatu. Pri stavljanju vatrogasnog aparata, u uporabu nije potrebno izvršiti periodični servis do isteka garancije, odnosno najdulje godinu dana.

Periodičnim servisom provjerava se ispravnost i funkcionalnost vatrogasnog aparata i njegovih dijelova te obavlja zamjena dotrajalih i neispravnih dijelova rezervnim dijelovima odobrenim za uporabu od strane proizvođača vatrogasnog aparata.

U najkraćem roku pružamo usluge održavanja vatrogasnih aparata i to:

  • periodični pregled aparata
  • kontrolno ispitivanje
  • unutarnji pregled posude aparata
  • pjeskarenje i lakiranje posude aparata
  • punjenje aparata sa sredstvima za gašenje (voda, pjena, prah, CO2)

Pravilno održavanje/servisiranje vatrogasnih aparata ključno je za njihovu ispravnost i učinkovitost prilikom upotrebe. Redovito održavanje provodi se sukladno uputi proizvođača i Pravilniku o održavanju i izboru vatrogasnih aparata.

Prepustite nama vođenje evidencije o datumu isteka vatrogasnog aparata. Uz pomoć našeg informatičkog sustava pravovremeno ćete biti obaviješteni o potrebnom periodičkom servisu

 

NARUČI SERVIS: