Najam


Najam vatrogasnih aparata već je dugi niz godina poznat i omiljen u svijetu kao cjelovito rješenje. Tvrtka na taj način štedi jer nema potrebe investirati u vatrogasne aparate. Planiranje, vođenje i održavanje vatrogasnih aparata je zahtjevan posao koji oduzima puno dragocjenog vremena. S najmom vatrogasnih aparata naručitelj dobije to vrijeme za svoju primarnu djelatnost. Trošak servisa vatrogasnih aparata uključen je u cijenu najma.

 

Zaboravite na kupnju i servisiranje vatrogasnih aparata. Izaberite najam vatrogasnih aparata.